Yesus Bara Jireenya Koo

From WikiMezmur: Mezmur Lyrics
Jump to: navigation, search
ሌሎች ፡ የድሮ ፡ መዝሙሮች
(Other Classic Mezmur Lyrics)

           Yesus bara jireenya koo ani si waaqessa
           Gochaa ati naaf gooteef ulfina sii laadha
            Lubbuu koo dhipate aara galfachiifte
            Tola kee fi arjummaakeen, jaalalakeen na hammatte
           
Waamicha kee Gooftaa gurri koo dhaga'e
Gara keetti adeemnaan ati na simattee
Harka araara kee na irratti diririsite
Badiisa keessaati lubbuu koo olchite

           Yesus bara jireenya koo ani si waaqessa
           Gochaa ati naaf gooteef ulfina sii laadha
           Lubbuu koo dhipate aara galfachiifte
          Tola kee fi arjummaakeen, jaalalakeen na hammatte

Cal jedhi naan jette Gooftaa naaf dubbatte
Gadi jedhi naan jette na irratti ulfaate
Ifa kee isa hin dhaamneen Yesus naaf ibsite
Bifa jireenya koo Goo Gooftaa naaf geeddarte

           Yesus bara jireenya koo ani si waaqessa
           Gochaa ati naaf gooteef ulfina sii laadha
           Lubbuu koo dhipate aara galfachiifte
           Tola kee fi arjummaakeen, jaalalakeen na hammatte

Kan akka kee Yesus eessatti argama
Gaarummaan hundinuu si keessaa naaf burqa
Karaa qajeelaadhaa fi dhugaanis si'uma
Anatti toleera sifaan adeema

           Yesus bara jireenya koo ani si waaqessa
           Gochaa ati naaf gooteef ulfina sii laadha
           Lubbuu koo dhipate aara galfachiifte
           Tola kee fi arjummaakeen, jaalalakeen na hammatte