Wangeelli Keenyaa

From WikiMezmur: Mezmur Lyrics
Jump to: navigation, search
ሌሎች ፡ የድሮ ፡ መዝሙሮች
(Other Classic Mezmur Lyrics)

          Wangeelli keenyaa, Wangeelli keenyaa
          Wangeelli keenyaa, Wangeelli keenyaa
          Kan dhugaa ti, kan fayyinaa ti.
          Kan jireenyaa ti, kan bara-baraa ti.

Sichi warri hidhamani hinhikamuu
Hidhaan harka isaaniitii ni cirama
Wangeela keenyaan ni jajjabaatu
Fayyanii ulfina isaa dubbatu.

          Wangeelli keenyaa, Wangeelli keenyaa
          Wangeelli keenyaa, Wangeelli keenyaa
          Kan dhugaa ti, kan fayyinaa ti.
          Kan jireenyaa ti, kan bara-baraa ti.

Amma daarii lafaatti ni lallabama
Guci Wangeela ni qabsiifama
Diinni dura ijaajjuu hin danda'u
Kan akka Wangeela keenyaa hin argamu.

          Wangeelli keenyaa, Wangeelli keenyaa
          Wangeelli keenyaa, Wangeelli keenyaa
          Kan dhugaa ti, kan fayyinaa ti.
          Kan jireenyaa ti, kan bara-baraa ti.

Cubbuun kan raata'ee hiikaa argata
Kan karaa irraa ce'eef fala qaba
Isa dadhabaa dhaaf humna isaa ti
Wangeelli keenya kan akkasii ti.

          Wangeelli keenyaa, Wangeelli keenyaa
          Wangeelli keenyaa, Wangeelli keenyaa
          Kan dhugaa ti, kan fayyinaa ti.
          Kan jireenyaa ti, kan bara-baraa ti.

Gaddi isaa kan itti baayyateef
Iji isaa imimmaan kan lolaasuuf
Rakkoo akkasiittii kan nama furu
Wangeela keenya malee hoomtuu hin jiru.

          Wangeelli keenyaa, Wangeelli keenyaa
          Wangeelli keenyaa, Wangeelli keenyaa
          Kan dhugaa ti, kan fayyinaa ti.
          Kan jireenyaa ti, kan bara-baraa ti.

Hojii seexanaa bakkeetti kan baasuu
Aangoo diina hundaas kan caccabsu
Dhoksaa hundumaas ni mul'isa
Wangeelli dhugumaan ni fayyisaa.

          Wangeelli keenyaa, Wangeelli keenyaa
          Wangeelli keenyaa, Wangeelli keenyaa
          Kan dhugaa ti, kan fayyinaa ti.
          Kan jireenyaa ti, kan bara-baraa ti.