Waldaa Kristiyaanaa Jabaadhu

From WikiMezmur: Mezmur Lyrics
Jump to: navigation, search
ሌሎች ፡ የድሮ ፡ መዝሙሮች
(Other Classic Mezmur Lyrics)

          Waldaa Kristiyaanaa jabaadhu
          Hundee kee Gooftaa kee yaadadhu
          Siif jedhee fannoo gubbaa ooluu Isaa
          Qulqulluu dhiiga Isaa lolaasuu Isaa

Gooftaan Waa'ee keetiif dhiphate
Hundeen kee inni ati irra dhaabatte
Dhiiga Isaa siif dhangalaasee
Dhiphina hundaas siif obse

          Waldaa Kristiyaanaa jabaadhu
          Hundee kee Gooftaa kee yaadadhu
          Siif jedhee fannoo gubbaa ooluu Isaa
          Qulqulluu dhiiga Isaa lolaasuu Isaa
         
Dubbicha dhugaa hin irraanfatin
Karaadhugaa irraas hin kaatin
Lubbuun kan dheebotte obaasii
Dubbii jireenyaa hubachiisi

          Waldaa Kristiyaanaa jabaadhu
          Hundee kee Gooftaa kee yaadadhu
          Siif jedhee fannoo gubbaa ooluu Isaa
          Qulqulluu dhiiga Isaa lolaasuu Isaa
         
Amma yennaa qoosaa fakkaatte
Waanuma taatee hubatamte
Hundumaa irratti ol ol kan ta'e
Hin dhufa hundeen kee deebi'ee

          Waldaa Kristiyaanaa jabaadhu
          Hundee kee Gooftaa kee yaadadhu
          Siif jedhee fannoo gubbaa ooluu Isaa
          Qulqulluu dhiiga Isaa lolaasuu Isaa
         
Gooftaan waa'ee keetiif dhaameera
Eegduus fo'ee sii kaa'eera
Dubbii jireenyaa ibsi jedhe
Karaa fayyinaas himi jedhe

          Waldaa Kristiyaanaa jabaadhu
          Hundee kee Gooftaa kee yaadadhu
          Siif jedhee fannoo gubbaa ooluu Isaa
          Qulqulluu dhiiga Isaa lolaasuu Isaa