Ulfinnis Galannis Kan Kee Ti

From WikiMezmur: Mezmur Lyrics
Jump to: navigation, search
ሌሎች ፡ የድሮ ፡ መዝሙሮች
(Other Classic Mezmur Lyrics)

          Ulfinnis galannis kan keeti YESUS !
          Eenyutu sitti falma
          Waaqa irrattis lafa irrattis
          Ati mooteetta - haalleeluyyaa
          Ulfaadhu siin jenna Gooftaa
          Ulfaadhu siin jenna (2x)

Jalqabatti kan turtee har'as kan jirtuu dha
Ati hin jijjiiramtu yeroo hundaa mootii dha
Waaqaa fi lafa iraattis si duwwaatu Gooftaa dha
Lubbuu kan qabu hunduu gara kee ilaala

          Ulfinnis galannis kan keeti YESUS !
          Eenyutu sitti falma
          Waaqa irrattis lafa irrattis
          Ati mooteetta - haalleeluyyaa
          Ulfaadhu siin jenna Gooftaa
          Ulfaadhu siin jenna (2x)

Kan si dhibu hin jiru hundumaa dandeessa
Humni Maqaa keetii isa du'e kaasa
Maqaa kee yemmuu waamnu seexanoonni ni iyyu
Humna surraa keetiif lafa lixan dhabu

          Ulfinnis galannis kan keeti YESUS !
          Eenyutu sitti falma
          Waaqa irrattis lafa irrattis
          Ati mooteetta - haalleeluyyaa
          Ulfaadhu siin jenna Gooftaa
          Ulfaadhu siin jenna (2x)

Angoo kee mo'uudhaaf duuni illee in dandeenye
Humna waaqummaa keen du'a mootee kaate
Jireenyaa fi fayyina hundumaaf kan laatte
Alfaa Omeegaa dhaa ati kan hin darbine

          Ulfinnis galannis kan keeti YESUS !
          Eenyutu sitti falma
          Waaqa irrattis lafa irrattis
          Ati mooteetta - haalleeluyyaa
          Ulfaadhu siin jenna Gooftaa
          Ulfaadhu siin jenna (2x)

Ulfinis galannis hundumtuu siif ta'a
Garaa irraa kan burqe hooqubaa gaariinsaa
Arrabni ilmaan namaa maqaa kee ha weeddisu
Jilbi jiru hundumtuus siif haa jilbeenfatu

          Ulfinnis galannis kan keeti YESUS !
          Eenyutu sitti falma
          Waaqa irrattis lafa irrattis
          Ati mooteetta - haalleeluyyaa
          Ulfaadhu siin jenna Gooftaa
          Ulfaadhu siin jenna (2x)