Maaliif Sodaattee Raafamta

From WikiMezmur: Mezmur Lyrics
Jump to: navigation, search
ሌሎች ፡ የድሮ ፡ መዝሙሮች
(Other Classic Mezmur Lyrics)

          Maaliif sodaattee raafamta akka waan qophaa taatee?
          Barruu isaa irra jirta homtuu si hin xuqu
          Inni si eegu hin rafu hin mugu

Innoo si eega gad-ba'uu keetti, ol-galuu keetti
Qabee si dhaaba miilli kee dhagaan akka hin gufannetti
Maa raafamta ree ati mucaan Gooftaa, halkani fi guyyaa?
Diina lubbuu kee si irraa rukutuuf dhaabatee jiraa

          Maaliif sodaattee raafamta akka waan qophaa taatee?
          Barruu isaa irra jirta homtuu si hin xuqu
          Inni si eegu hin rafu hin mugu

Dhukubni adeemaan bodeen diina kee balali'u iyyuu
Si bukke jira si oolchuuf dhaaf, si biraa hin ga'u
Waa'ee keef ba'e lola guddaa isaa WAAQAYYO ni lola
Utuu inni siif jiruu maaltu si buta bobaa isaa jalaa

          Maaliif sodaattee raafamta akka waan qophaa taatee?
          Barruu isaa irra jirta homtuu si hin xuqu
          Inni si eegu hin rafu hin mugu

Gara bitaa kee fi gara mirgaa keetti yoo kufani illee
Gooftaan ni jaamsa sitti hin dhi'aatu, si hin argu ijaani
Ija kee tiinis dhaabattee ilaalta gatii jal'ootaa
Yammuu inni bittimsu irree isaa ergee yaada haxxootaa

          Maaliif sodaattee raafamta akka waan qophaa taatee?
          Barruu isaa irra jirta homtuu si hin xuqu
          Inni si eegu hin rafu hin mugu

Yeroo rakkinaa gaafa qoramsaa si dhiisuu hin beeku
Akkuma namaatti hidhii isaa xuuxee si bira hin darbu
Qabee si baasa boollicha keessaa jabaa humna isaatiin
Hin ulfaatta malee takkaa hin salphattu jabaadhu ati

          Maaliif sodaattee raafamta akka waan qophaa taatee?
          Barruu isaa irra jirta homtuu si hin xuqu
          Inni si eegu hin rafu hin mugu

Bara dheeraa dhaa fi jireenya gaariin Gooftaan si gonfa
Guyyuma guyyaan fayyisuu humna isaa si agarsiisa
Egaa hin raafamin si baatee jira barruu harka isaatti
Dhiigaan si bitee innoo si hin kennuu qabaa diinaatti

          Maaliif sodaattee raafamta akka waan qophaa taatee?
          Barruu isaa irra jirta homtuu si hin xuqu
          Inni si eegu hin rafu hin mugu