Maal Maal Gaarii Dha Yaa Yesus

From WikiMezmur: Mezmur Lyrics
Jump to: navigation, search
ሌሎች ፡ የድሮ ፡ መዝሙሮች
(Other Classic Mezmur Lyrics)

Maal Maal gaarii dha yaa YESUS?
Mana kee keessa jiraachuun?
Dhiphuu fi gidiraa mo'uudhaaf
Obsa si biraa argachuun
Maal mal gaarii dha yaa YESUS?
Mana kee keessa jiraachuun?
Da'oo Abbaatti jiraachuun
Gufuunis nama hin argatu

Duuri duriidhaa kan turte
Kan jirttu kan jiraattuu dha
Eenyus si dhaabuu hin danda'u
Humna hundaa kan caaltuu dha
Beekumsi kee naan na dhiba
Na irras ni darba hin qaqqabu
Waaqaa fi lafa diriirsite
Hojiin harka kee na dhiba (2x)

Maal Maal gaarii dha yaa YESUS?
Mana kee keessa jiraachuun?
Dhiphuu fi gidiraa mo'uudhaaf
Obsa si biraa argachuun
Maal mal gaarii dha yaa YESUS?
Mana kee keessa jiraachuun?
Da'oo Abbaatti jiraachuun
Gufuunis nama hin argatu

Yommuun dheebodhee wowwaadhee
Bakkee gogaa irra naanna'u
An yooman arge isa kan kee
Gammachuu guutee lola'u
Nagaa fi jaalalaan kan guutte
Araarri kee daarii in qabu
Hubatee nama ilaale
Hundaaf hirkoo dha kan dhaabu (2x)

Maal Maal gaarii dha yaa YESUS?
Mana kee keessa jiraachuun?
Dhiphuu fi gidiraa mo'uudhaaf
Obsa si biraa argachuun
Maal mal gaarii dha yaa YESUS?
Mana kee keessa jiraachuun?
Da'oo Abbaatti jiraachuun
Gufuunis nama hin argatu

Gochaan kee daarii iyyuu hin qabu
lakka'ee hin fixu fagoodha
Otuun odeessees hin dhumu
Baayi'isee baayi'ee baayi'ee dha
Cal jedheen taa'ee ilaala
Yommuun waan an jedhu dhabu
WAAQA hundumaa dandeessuu
Maqaan kee ol ol haa jedhu (2x)

Maal Maal gaarii dha yaa YESUS?
Mana kee keessa jiraachuun?
Dhiphuu fi gidiraa mo'uudhaaf
Obsa si biraa argachuun
Maal mal gaarii dha yaa YESUS?
Mana kee keessa jiraachuun?
Da'oo Abbaatti jiraachuun
Gufuunis nama hin argatu

Duraa fi duubaan na marsitee
Kellaa ibiddaa nati ijaartee
Harka kee ana irra keessee
Harka diinaa na oolchite
Odeessee hin fixu gochaa kee
Odeessee hin fixu gochaa kee
Ulfaadhu waaqaa fi lafa irratti
Haa eebbifamu maqaan kee (2x)

Maal Maal gaarii dha yaa YESUS?
Mana kee keessa jiraachuun?
Dhiphuu fi gidiraa mo'uudhaaf
Obsa si biraa argachuun
Maal mal gaarii dha yaa YESUS?
Mana kee keessa jiraachuun?
Da'oo Abbaatti jiraachuun
Gufuunis nama hin argatu