Kottu Ya Yesus Garfa Koo

From WikiMezmur: Mezmur Lyrics
Jump to: navigation, search
ሌሎች ፡ የድሮ ፡ መዝሙሮች
(Other Classic Mezmur Lyrics)

Kottu, kottu yaa YESUS gara koo kottu
Kottu yaa YESUS gara koo
Cubbuu koo hunda anaa dhiisi Gooftaa koo

Laaqwiin cubbuu dhas ns liqimsee jira
Qoraattiin latee na hudhuu ga' eera
Kana ooluudhaaf homtinuu na hin gargaaru
Humna keen malee tokko illee hin oofkalu

Kottu, kottu yaa YESUS gara koo kottu
Kottu yaa YESUS gara koo
Cubbuu koo hunda anaa dhiisi Gooftaa koo
Hafuura keetiin haaressi namummaa ko

Waa' ee cubbuu koof iyya koo dhaggeeffadhu
Ana birs hin darbin araaraan na mil' adhu
Uumama harka kee ta' uu koo na yaadadhu
Akka arjummaa keetti badiisaa na baafadhu

Kottu, kottu yaa YESUS gara koo kottu
Kottu yaa YESUS gara koo
Cubbuu koo hunda anaa dhiisi Gooftaa koo
Hafuura keetiin haaressi namummaa ko

Humna keen argte akka ati jaalala qabdu
Duuka buutuun kee akka inni dhugaa ba' u
Anis nan fedha ayyaana kana argachuu
Na bira hin darbin araaraan na mil' adhu

Kottu, kottu yaa YESUS gara koo kottu
Kottu yaa YESUS gara koo
Cubbuu koo hunda anaa dhiisi Gooftaa koo
Hafuura keetiin haaressi namummaa ko

Halkanii fi guyyaa dadhabee namummaan koo
Anatti mul'ate baay'isee cubbamuun koo
Ba' aa koo kana si duwwaa tu ana irraa kaasa
Akka dubbii keetti anis suman abdadha

Kottu, kottu yaa YESUS gara koo kottu
Kottu yaa YESUS gara koo
Cubbuu koo hunda anaa dhiisi Gooftaa koo
Hafuura keetiin haaressi namummaa ko