Iddoon Kun Kan Kee Ti

From WikiMezmur: Mezmur Lyrics
Jump to: navigation, search
ሌሎች ፡ የድሮ ፡ መዝሙሮች
(Other Classic Mezmur Lyrics)

         Iddoon kun (3x)
         Kan kee ti (2x)
         Sabni kunis kan kee ti
         Nuyis kan kee ti
         Yeroochis kan kee ti
         Walitti qabamnee maqaa kee waamna
         Nu eebbisi nu damaqsi har'a

Karaa baay'ee qabda nuttis ni dubbatta
Sagalee qulqulluu ati nu barsiifta
Hubannaa fi ogummaa nuu kenni yaa YESUS
Si barree si beeknee si duukaa akka buunuuf

         Iddoon kun (3x)
         Kan kee ti (2x)
         Sabni kunis kan kee ti
         Nuyis kan kee ti
         Yeroochis kan kee ti
         Walitti qabamnee maqaa kee waamna
         Nu eebbisi nu damaqsi har'a

Ijoollee kee Gooftaa walitti sassabde
Karaa badiisaa irraa nu oolchuu barbaadde
Dubbii keetiin YESUS ati nu gorsita
Mana kee keessatti ulfinaan nu dhaabda

         Iddoon kun (3x)
         Kan kee ti (2x)
         Sabni kunis kan kee ti
         Nuyis kan kee ti
         Yeroochis kan kee ti
         Walitti qabamnee maqaa kee waamna
         Nu eebbisi nu damaqsi har'a

Hafuura qulqulluu kottu nu gaggeessi
Yaada foonii fi dhiigaa Gooftaa koo rukuti
Macca hammeenyootaa ati nu irraa fageessi
Dubbii jireenyaa tiin mootii koo nu soori

         Iddoon kun (3x)
         Kan kee ti (2x)
         Sabni kunis kan kee ti
         Nuyis kan kee ti
         Yeroochis kan kee ti
         Walitti qabamnee maqaa kee waamna
         Nu eebbisi nu damaqsi har'a