Hafuura Qulqullu Kottu Ana Irratti Bu'i

From WikiMezmur: Mezmur Lyrics
Jump to: navigation, search
ሌሎች ፡ የድሮ ፡ መዝሙሮች
(Other Classic Mezmur Lyrics)

          HAFUURA QULQULLU kottu Ana irratti bu'i
          Dheebuu lubbuu kootii hawwii koo ilaali
          Siif ni danda'amaa laphee koo jijjiiri
          Jaalala isa dhugaa na keessatti uumi

Hir'ina koo beekta kan na barbaachisu
Laphee koo isa madaa si'i kan fayyisu
Harki kee yaa YESUS hundumaaf qorichaa
Kottuu na qaqabadhu har'as al tokkicha

          HAFUURA QULQULLU kottu Ana irratti bu'i
          Dheebuu lubbuu kootii hawwii koo ilaali
          Siif ni danda'amaa laphee koo jijjiiri
          Jaalala isa dhugaa na keessatti uumi

Adeemmii miila koo yaada koo dhuunfadhu
Guutuu namummaa koo ulfina keef godhu
Bara jireenya koo siif akkan jiraadhuuf
Figgicha koo fixee fuula kee akkan arguuf

          HAFUURA QULQULLU kottu Ana irratti bu'i
          Dheebuu lubbuu kootii hawwii koo ilaali
          Siif ni danda'amaa laphee koo jijjiiri
          Jaalala isa dhugaa na keessatti uumi

Waan gaarii isan yaadu isa akkan raawwadhu
Hojii Wangeelaatiif akkan tattaaffadhu
Lubbuu kan badaniif dhimmee akkan kadhadhu
YESUS na dammaqsi ija akkan godhadhu

          HAFUURA QULQULLU kottu Ana irratti bu'i
          Dheebuu lubbuu kootii hawwii koo ilaali
          Siif ni danda'amaa laphee koo jijjiiri
          Jaalala isa dhugaa na keessatti uumi