Ha Bu'u Gooftaa Hafuurri Kee

From WikiMezmur: Mezmur Lyrics
Jump to: navigation, search
ሌሎች ፡ የድሮ ፡ መዝሙሮች
(Other Classic Mezmur Lyrics)

Haa bu'u, har'as haa bu'u; Gooftaa Hafuurri Kee
Haa bu'u, har'as haa bu'u; YESUS Hafuurri Kee
Haa bu'u, har'as haa bu'u; Gooftaa Hafuurri Kee
Haa bu'u, har'as haa bu'u; Haa cimsu Waldaa Kee

Jabina kan nuu ta'u humna kan nuu kennu ... Haa bu' Hafuuurri Kee
 Inni nu gargaaru cimnee akka dhaabannu ... Haa bu' Hafuuurri Kee
Yeroon isaa hamaa dha qophaa hin dandeenyu ... Haa bu' Hafuuurri Kee
Nuu buusi Hafuura kee ittiin kan ijaajinu ... Haa bu' Hafuuurri Kee

Haa bu'u, har'as haa bu'u; Gooftaa Hafuurri Kee
Haa bu'u, har'as haa bu'u; YESUS Hafuurri Kee
Haa bu'u, har'as haa bu'u; Gooftaa Hafuurri Kee
Haa bu'u, har'as haa bu'u; Haa cimsu Waldaa Kee

Raajii kan hojjette karaa ergamaa keetii ... Haa bu' Hafuuurri Kee
Humna WAAQUMMAA kee kan ibse namatti ... Haa bu' Hafuuurri Kee
Har'as maaloo dhufee haa bu'u nu gidduutti ... Haa bu' Hafuuurri Kee
Waan hamaa balleessuuf humna akka arganuuf ... Haa bu' Hafuuurri Kee

Haa bu'u, har'as haa bu'u; Gooftaa Hafuurri Kee
Haa bu'u, har'as haa bu'u; YESUS Hafuurri Kee
Haa bu'u, har'as haa bu'u; Gooftaa Hafuurri Kee
Haa bu'u, har'as haa bu'u; Haa cimsu Waldaa Kee

Akka nu damaqsu, akka nu haaressuuf ... Haa bu' Hafuuurri Kee
Nu ijoollee kee gidduutti jaalala akka cimsuuf ... Haa bu' Hafuuurri Kee
Ammas daddaballee kunoo si gaafanna ... Haa bu' Hafuuurri Kee
Hafuurri kee haa bu'u yoos cimnee dhaabanna, ... Haa bu' Hafuuurri Kee

Haa bu'u, har'as haa bu'u; Gooftaa Hafuurri Kee
Haa bu'u, har'as haa bu'u; YESUS Hafuurri Kee
Haa bu'u, har'as haa bu'u; Gooftaa Hafuurri Kee
Haa bu'u, har'as haa bu'u; Haa cimsu Waldaa Kee

Kan hamileen isaa cabe onnee isaa haa sochoosuu ... Haa bu' Hafuuurri Kee
Gaachana isaa haa ta'uuf kan diinni doorsisu .. Haa bu' Hafuuurri Kee
Beela'ee dheebotee kan abdii kutateef .. Haa bu' Hafuuurri Kee
Akka si yaadatu soora foonsaa argatee ... Haa bu' Hafuuurri Kee

Haa bu'u, har'as haa bu'u; Gooftaa Hafuurri Kee
Haa bu'u, har'as haa bu'u; YESUS Hafuurri Kee
Haa bu'u, har'as haa bu'u; Gooftaa Hafuurri Kee
Haa bu'u, har'as haa bu'u; Haa cimsu Waldaa Kee