Dhugaa Ba'i Kottuu

From WikiMezmur: Mezmur Lyrics
Jump to: navigation, search
ሌሎች ፡ የድሮ ፡ መዝሙሮች
(Other Classic Mezmur Lyrics)

Dhugaa ba'i kottuu dhugaa ba'i
Dhiifama argadhu jedha YESUS
Dhugaa ba'i kottuu dhugaa ba'i
Dhifama argadhu jedha YESUS

Cubbuun ani bada jettee waa'uu hin sodaatin
Yakkitee yoo jiraatteef ana irraa hin fagaatin
Dhiifama yoo barbaaddeef ani woo siin dhiisa
Dhokkattee maaliif deemta karaa badiisaa

Dhugaa ba'i kottuu dhugaa ba'i
Dhiifama argadhu jedha YESUS
Dhugaa ba'i kottuu dhugaa ba'i
Dhifama argadhu jedha YESUS

Obboloota yakkitee yennaa jiraatte
Ana irras deebi'uu yaaddee yoo jiraatte
Raajota sobduudhaan yennaa gowwoomfamte
Ani woo sitti hin lakkaa'uu kottu deebitee

Dhugaa ba'i kottuu dhugaa ba'i
Dhiifama argadhu jedha YESUS
Dhugaa ba'i kottuu dhugaa ba'i
Dhifama argadhu jedha YESUS

Jilba keen jilbeenfattee dhifama kadhadhu
Karaa badiisaa dhiisii karaa gaarii kaadhu
Garuu cal jettee yennaa na didde
Dandeessa laataa ree murtii guyyaa booddee

Dhugaa ba'i kottuu dhugaa ba'i
Dhiifama argadhu jedha YESUS
Dhugaa ba'i kottuu dhugaa ba'i
Dhifama argadhu jedha YESUS

Humna fi yaada ani sii kennuun ka'ii dhaabadhu
Amantii fi jajjabinaan qalbi jijjiirradhu
Anis si wajjinan jiraa atis jabaadhu
Aangoo seexanaa cabsii irra tarkaanfadhu

Dhugaa ba'i kottuu dhugaa ba'i
Dhiifama argadhu jedha YESUS
Dhugaa ba'i kottuu dhugaa ba'i
Dhifama argadhu jedha YESUS