Ani Eegaa Maalan Jedha Ree

From WikiMezmur: Mezmur Lyrics
Jump to: navigation, search
ሌሎች ፡ የድሮ ፡ መዝሙሮች
(Other Classic Mezmur Lyrics)

          Ani egaa maalan jedha ree?
          Ya Waaq si haa galatu malee
          Kadhannaa koo naa dhageessee
          Hawwii garaa koo iddoon naa geessee
          Si eeggadhee takkaa hin yeellaane
          Eebbii harka kee natti hin yarannee
          Si haa galatu YESUS ko amma illee (4x)

Sagalee abdii keetii irra dhaabadhee
Akkuma ati jettetti si eeggadhee
Takkaa hin yeellaane, maqaa kee waammadhee
Si'iin Waaqa jiraataa amanadhee

          Ani egaa maalan jedha ree?
          Ya Waaq si haa galatu malee
          Kadhannaa koo naa dhageessee
          Hawwii garaa koo iddoon naa geessee
          Si eeggadhee takkaa hin yeellaane
          Eebbii harka kee natti hin yarannee
          Si haa galatu YESUS ko amma illee (4x)

Ija koo gara gaarotaatti ol fudhee
Gurguddoota irra gargaarsa hin arganne
Sitti deebi'ee maqaa kee waammanaan
Eebba keen guutte mana koo takkumaan

          Ani egaa maalan jedha ree?
          Ya Waaq si haa galatu malee
          Kadhannaa koo naa dhageessee
          Hawwii garaa koo iddoon naa geessee
          Si eeggadhee takkaa hin yeellaane
          Eebbii harka kee natti hin yarannee
          Si haa galatu YESUS ko amma illee (4x)

Yaada garaa koo fi hawwi koo hubattee
Hiri'ina koo hundumaa kan naa guutte
Imimmaan ija kooti irra naa haqxee
Garaa koo gammachuu keetiin quubsite

          Ani egaa maalan jedha ree?
          Ya Waaq si haa galatu malee
          Kadhannaa koo naa dhageessee
          Hawwii garaa koo iddoon naa geessee
          Si eeggadhee takkaa hin yeellaane
          Eebbii harka kee natti hin yarannee
          Si haa galatu YESUS ko amma illee (4x)

Harki koo duwwaa dhaa gatii sii kennuuf
Gochaa keen kan gitu silaa iyyuu hin jiru
Bara jireenya koo hundaatti sin waaqessa
Lubbuun koo hamma jirtutti tola keen hima

          Ani egaa maalan jedha ree?
          Ya Waaq si haa galatu malee
          Kadhannaa koo naa dhageessee
          Hawwii garaa koo iddoon naa geessee
          Si eeggadhee takkaa hin yeellaane
          Eebbii harka kee natti hin yarannee
          Si haa galatu YESUS ko amma illee (4x)