Meskerem Getu/Mengesteh Temta/Mengesteh Temta

From WikiMezmur: Mezmur Lyrics
Jump to: navigation, search

መንግስተ ሰማይ መንግስተ ሰማይ

መንግስተ ሰማይ መንግስተ ሰማይ

እንደምን ናፍቀናል መዳኒታችንን

በአይናችን ልናይ ፊት ለፊት ልናይ

አሁንስ ጓጉተናል ከሞት ያዳንከንን

ባይናችን ልናይ ፊት ለፊት ልናይ


1. በዚያ ሀዘን የለም መከራና ለቅሶ

መከፋት መጨነቅ ያበቃል ጨርሶ

አዎን እንሄዳለን ወደ እየሩሳሌም

በደስታ በሐሴት ልንኖር ዘላለም


መንግስተ ሰማይ መንግስተ ሰማይ

መንግስተ ሰማይ መንግስተ ሰማይ

እንደምን ናፍቀናል መዳኒታችንን

በአይናችን ልናይ ፊት ለፊት ልናይ

አሁንስ ጎጉተናል ከሞት ያዳንከንን

ባይናችን ልናይ ፊት ለፊት ልናይ


2. ያልበቃን ስንሆን ብቁ ሆነን ታይተን

ሕይወት ያለበስከን ሞታችንን ሞተህ

ዳግመኛ ምትመጣ ታጅበህ በመላዕክት

መቼ ይሆን ቀኑ አንተን ምናይበት


ጽኑነዉ ተስፋችን ስንጠብቅህ ልናይህ እንደገና

ትመጣልናለህ አለኝታችን በክብር በደመና

አሜን ማራናታ ቶሎ ናልን አትዘገይ የኛ ጌታ

ልጆችህ ናፍቀናል ልንዳስስህ እጆችህን ልንነካ


ኢየሱስ ሆይ ናልን ኢየሱስ ሆይ ናልን

ኢየሱስ ሆይ ናልን ሀገራችን ዉሰደን

ልናይህ ናፍቀናል ልናይህ ጓጉተናል

ልናይህ ናፍቀናል ልናይህ ጓጉተናል

ማራናታ አሜን መንግስትሕ ትምጣልን


ጽኑ ነዉ ተስፋችን ስንጠብቅህ ልናይህ እንደገና

ትመጣልናለህ አለኝታችን በክብር በደመና

አሜን ማራናታ ቶሎ ናልን አትዘግይ የኛ ጌታ

ልጆችህ ናፍቀናል ልንዳስስህ እጆችህን ልንነካ