Kasahun Lema/Egziabhier Qen Alew/Egziabhier Qen Alew

From WikiMezmur: Mezmur Lyrics
Jump to: navigation, search

ርዕስ እግዚአብሔር ቀን አለው ዘማሪ ካሳሁን ለማ አልበም እግዚአብሔር ቀን አለው

ለቅሶ ማታ ቢሆንም ጠዋት ደስታp ይሆናል ሁሉን ቻዩ ጌታ እግዚአብሔር ቀን ያዛል (፪x)

አዝ ቢመሽም ይነጋል ይነጋል ይህንን አውቃለሁ እንደጨለመ አይቀር አይቀርም እግዚአብሔር ቀን አለው (፪x)

እግዚአብሔር ቀን አለው ለሁሉ እግዚአብሔር ቀን አለው (፪x)

አልገፋ ብሉ ትላንት ያስቸገረኝ ከፊቴ እየቆመ አላሳልፍ ያለኝ ታሪክን በታሪክ በሚሽረው ጌታ ሁሉ ተለወጠ በቃ ሲል አበቃ (፪x)

አያሳፍር ለተደገፉበት ይታመናል ተስፋ ላረጉበት መልካም አምላክ ሁሌም ባለፀጋ እንደርሱ የለም ፈጥኖ የሚረዳ (፪x)

አዝ ቢመሽም ይነጋል ይነጋል ይህንን አውቃለሁ እንደጨለመ አይቀር አይቀርም እግዚአብሔር ቀን አለው (፪x)

እግዚአብሔር ቀን አለው ለሁሉ እግዚአብሔር ቀን አለው (፪x)

አንድ ጊዜ ቃሉን ሲሰጥ ሊሰራ ሲነሳ ነገር ሁሉ ይለወጣል ከእርሱ የተነሳ እኔም ይሄ ገብቶኝ ተደግፌዋለሁ በኃያላን መሃል ኃይል የእግዚአብሄር ነው በኃያላን መሃል ኃይል የእግዚአብሄር ነው (፪x)

ኃይል የእግዚአብሔር ነው (፰x)

ለቅሶ ማታ ቢሆንም ጠዋት ደስታ ይሆናል ሁሉን ቻዩ ጌታ እግዚአብሔር ቀን ያዛል (፪x)

አዝ ቢመሽም ይነጋል ይነጋል ይህንን አውቃለሁ እንደጨለመ አይቀር አይቀርም እግዚአብሔር ቀን አለው (፪x)

እግዚአብሔር ቀን አለው ለሁሉ (እግዚአብሔር) እግዚአብሔር ቀን አለው (፬x)